Loading

Gloria Sofia

Ostani kod kuće - Ostani doma

Ostani kod kuće - Ostani doma

kikavolisekub@gmail.com


Ovu stranicu pokrenula je Dijana Uherek Stevanović kako bi na jednom mestu prikazala književno stvaralaštvo prijatelja, ali i da bi aktivirala pesnike Balkana kroz FESTIVAL pod nazivom "OSTANI KOD KUĆE - OSTANI DOMA" u doba pandemije COVID 19.